Käyttäjälähtöinen uudisosa varmentaa viihtyvyyden

Life Science Centerin uudisosan lähtökohtana on hyvä käyttäjäkokemus. Keskeiset viihtyvyyttä parantavat tekijät on pyritty ratkomaan ennakoiden ja ennen kiinteistön käyttöönottoa. Erinomaisten sisäolosuhteiden ja akustiikan toimistorakennus avautuu käyttöön maaliskuussa 2023.

Uudisosan rakennuttajan Niamin kantava ajatus on hyödyntää kertynyttä käyttäjäkokemusta uudisrakennuksen ratkaisuissa. Yleisimmät käyttäjäpalautteet toimistokiinteistöjen osalta liittyvät sisäilma-asioihin tai huonoon akustiikkaan.

– Toimistojen käyttäjät antavat perinteisesti eniten palautetta aiheista: kylmä, kuuma tai ääni. Näistä asioista huolehtimalla toimistotalo palvelee käyttäjiään paremmin. Siksi haasteet on Life Science Centerin uudisosassa ratkottu jo ennakolta, kertoo Isto Okonhovi Niamilta.

Sisäilmastandardiksi asetettiin paras mahdollinen S1

Uudisosan sisäilmastandardi on jäähdytyksen ja lämmityksen osalta laadukkain mahdollinen käytössä oleva S1. Standardi mitoittaa jäähdytyksen ja lämmityksen raja-arvot huomattavasti tiukemmiksi kuin toimistotaloissa yleensä käytössä oleva S2-sisäilmastandardi. Standardi käytännössä ohjaa sitä, kuinka kylmää tai kuumaa sisätiloissa voi olla.

Uudisosan S1-sisäilmastandardiin päästään mittavan kokoisen talotekniikan ja rakennusautomaation avulla. Talotekniikan sisäilma-anturit ’nuuskivat’ olosuhteita reaaliajassa pyrkien optimoimaan lämpötilaa ja ilmanvaihtoa. Uudisosan huomattavan tehokas jäähdytysjärjestelmä huolehtii viihtyvyydestä kuuminakin päivinä. Lämpöviihtyvyyttä varmentavat myös ikkunalasit, jotka päästävät vain 25 % auringonenergiasta läpi. Kevyesti tummennetut erikoislasit myös estävät häikäisyä ja heijasteita tietokoneiden ruuduille, mutta säilyttävät merimaisemat näkyvillä ilman verhoratkaisuja.

Valaistus on muutoinkin käyttäjäystävällistä ja energiatehokasta, sillä valojärjestelmä osaa himmentää tai kirkastaa tehoaan valotilanteen mukaisesti. Led-valaistus toimii liiketunnistimilla, mikä lisää energiatehokkuutta.

– Uudisosassa on yksinkertaisesti laadukkaampi jäähdytys kuin 99 %:ssa toimistokiinteistöistä. Lisäämällä talotekniikkaa ja panostamalla rakennusautomaatioon varmistamme erinomaiset sisäolosuhteet käyttäjille, Okonhovi jatkaa.

Korkealuokkainen akustiikka mahdollistuu hyvällä rakentamisella

Toinen keskeinen käyttäjämukavuutta varmentava asia on sisätilojen laadukas akustiikka. Uudisosan käyttäjille halutaan tarjota tilat, joissa ääni ei kantaudu väliseinien tai kerrosten läpi. Eri seinätyypeille on määritetty akustiset minimiarvot. Jo lähtökohtaisesti minimiarvot ovat korkeammat kuin tavanomaisissa sisäseinäratkaisuissa.

Hyvään akustiikkaan päästään, koska kaikki väliseinät ovat paikalla rakennettuja kipsiseiniä ilman epäjatkuvuuskohtia, jotka ovat akustisia vaaranpaikkoja. Sisäseinät ovat lisäksi tavanomaista paksummat. Rakennuksen valmistuttua suoritetaan akustiikan mittaus, joka varmentaa tavoitteisiin pääsyn.

– Meidän mielestämme on tärkeää, että asiakas saa sen kokemuksen tiloista, jonka haluaa. Emme heikennä tilojen akustiikkaa esimerkiksi muuntojoustavuuden varjolla, painottaa Okonhovi.

Rakennusautomaatio huolehtii ihmisten puolesta

Kolmas käyttäjäkokemusta parantava tekijä on uudisosan moderni rakennusautomaatio. Se mittaa mm. lämpötiloja sisällä ja ulkona, sisäilman hiilidioksidimäärää, suhteellista kosteutta sekä veden-, sähkön- ja kaukolämmön kulutusta. Kuormitukseltaan vaihtelevissa tiloissa, kuten neuvotteluhuoneet, aula ja kahvila, tilojen ilmanmääriä ohjataan tarpeen mukaisesti.

Automaation huolehtiessa sisäolosuhteista myös viihtyisyydestä ja energiatehokkuudesta on huolehdittu. Keskeinen tavoite on, että tiloissa työskentelevien ei tarvitse huomioida sisäolosuhteita eikä puuttua lämpötilan- tai ilmanvaihdonsäätöihin. 

– Voimme luvata jo nyt, että S1-standardin mukaisiin sisäolosuhteisiin päästään, koska uudisosassa on poikkeuksellisen paljon talotekniikkaa ja moderni rakennusautomaatio. Kaikki toimii ilman, että käyttäjä edes huomaa sitä. Uudisosan tilat palveluineen luovat käyttäjille poikkeuksellisen laadukkaat edellytykset viihtyä toimistollaan, summaa Okonhovi.