Miten edistät yrityksesi vastuullisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä?

Yritysten vastuullisuusteot kattavat laajan alueen. Ympäristöarvojen mukaista on valita toimitilat esimerkiksi energiatehokkuuden ja saavutettavuuden perusteella. Henkilöstön ja asiakkaiden tarpeista huolehtiminen on sosiaalista vastuullisuutta. Uutena asiana esille on noussut terveysturvallisuus. Näin isojen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää käytännöllisiä tekoja – myös omassa työympäristössä.

Sisäilman laatu on osa terveellistä työpaikkaa

Terveellisiä toimitiloja lähestyttiin aikaisemmin rakennusterveyden näkökulmasta keskittymällä puhtaisiin rakenteisiin ja erilaisten vahinkotilanteiden nopeaan korjaamiseen. Näillä asioilla on edelleen suuri merkitys toimitilojen laadun ja sitä kautta työviihtyvyyden kannalta. Uusimpia ratkottavia asioita ovat sisätilojen virusterveellisyys sisäilman laadun, ilmanpuhdistuksen ja pintamateriaalien osalta. Teknisten asioiden rinnalla tärkeää on viestiä kiinteistössä käytössä olevista ratkaisuista. Käyttäjäkyselyt sekä avoimet palautemahdollisuudet ovat arvokkaita tapoja kerätä tietoa ja tehdä tarvittavat muutokset mieluusti ennakoiden.

Rakennusten lisäksi on huolehdittava ihmisistä

Sosiaalinen vastuu on osa hyvää yrityskansalaisuutta. Rakennetun ympäristön tulee olla kestävästi tuotettu ja ylläpidetty. Laadukkaat rakennusmateriaalit kestävät kauemmin ollen samalla huoltovapaampia. Ihmisten tarpeista huolehtimista on hyvin suunniteltu ja huollettu työympäristö. Vuokralaisyrityksillä voi olla tarpeita esimerkiksi erityisen turvallisuuden tai yksityisyyden osalta. Tarpeisiin vastaaminen on vastuullista asiakastoimintaa.

Life Science Center vastaa vastuullisuuden vaatimuksiin

Life Science Centerin nykyiset viisi toimistotaloa käyttävät vain uusiutuvilla energialähteillä tuotettua energiaa. Kiinteistöille on myönnetty BREEAM-ympäristösertifikaatti. Osa vastuullista toimintaa on suunnitteluvaiheessa oleva energiaremontti. Enerkey-ohjelmiston autta vuokralaisyrityksemme voivat seurata ja raportoida energiankäytöstään. Kiinteistöissä myös jätteiden käsittely on korkeatasoista, sitä edellyttää pelkästään kiinteistöissä syntyvä laboratoriojäte.

Uudiskohteessa poikkeuksellisen laadukkaita ratkaisuja

Uudiskohteeseen toteutetaan edistyksellisiä ratkaisuja, jotka perustuvat Life Science Centerin omistajan Niamin vastuullisuustavoitteisiin. Hissien ilmansuodattimet varmistavat ilmanlaatua ja uv-valot puhdistavat hissitilaa käytön välillä. Lisäksi rakennukseen tavoitellaan S1-tasoista sisäilmaluokkaa, sisälämpötilan hallintaa ja sairaalakiinteistöjen tasoista ilmankosteudenhallintaa. Yhdessä nämä takaavat miellyttävät olosuhteet ympäri vuoden. Pääovet on suunniteltu kosketusvapaiksi, samoin kuin yleisten tilojen saniteettitilojen toiminnallisuudet. Porraskäytävien kaiteisiin on valittu antibakteeriset materiaalit ja neuvotteluhuoneiden seinissä käytetään antibakteerista korkkia.

– Jokaisen valitun ratkaisun on täytettävä korkealuokkaiset laatustandardit. Seuraamme ratkaisujen vaikuttavuutta, ja otamme niitä mahdollisesti käyttöön myös muissa Life Science Centerin toimistorakennuksissa, kertoo Isto Okonhovi Niamilta.

Ympäristöä arvostavaa laadukasta arkkitehtuuria

Uudisosasta tulee valmistuttuaan maamerkki Life Science Centerille. Rakennuksen keskeinen sijainti Keilaniemessä on otettu huomioon arkkitehtuurissa ja materiaaleissa. Kiinteistöstä halutaan ympäristöään arvostava korkealaatuinen kokonaisuus. Julkisivujen punainen väri yhdistää ilmeen perinteiseen Otaniemen arkkitehtuuriin. Lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat ja kerrosten avoimet pohjaratkaisut tuovat merinäkymät osaksi työpäiviä.

– Panostamme uudisosan arkkitehtuuriin ja materiaalien laatuun, sillä kyseessä eivät ole tulevaisuuden unelmat vaan tämän päivän tarpeet. Vastuullisuusasioiden kuuluukin olla liiketoimintamme keskiössä, jotta voimme vastata asiakasyritystemme vastuullisen toiminnan tavoitteisiin, Okonhovi päättää.