Uuteen läsnätyöhön sopiva työympäristö – case Juuranto Group

Juuranto Group on suomalainen palvelualan konserni, johon kuuluvat kansainvälisesti tunnettuja elintarvikkeita maahantuova Lejos Oy sekä korkealaatuisiin pakkaus­materiaaleihin erikoistunut Ki-Sal Oy. Suurimpina asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja keskusliikkeet, out-of-home kanava, leipomot sekä elintarviketeollisuus.

Kun käynnistimme toimitilojemme uudistamisen Life Science Centerissä, meillä oli takana vuoden verran etätyöskentelyä kuten muillakin asiantuntijaorganisaatioilla. Sinä aikana oli vahvistunut näkemys, että haluamme palata toimistollemme sopivana ajankohtana. Etätyöjakso on nostanut esille muutostarpeita tilojen suhteen. Kun kotona on rauhallista työskennellä, myös toimistollamme tulisi olla keskittymiseen soveltuvia tiloja. Niiden lisäksi tarvittiin paikkoja kohtaamisille sekä ryhmätyöskentelyyn soveltuvia tiloja.

Työympäristön suunnittelua vauhditti umpeutumassa oleva vuokrasopimus. Senkin vuoksi oli selvitettävä, voidaanko nykyisiä tiloja muokata tarpeitamme vastaavalla tavalla vai onko aika miettiä muita vaihtoehtoja. Meidän työryhmämme haastatteli ihmisiämme tilatarpeiden osalta ja näin meille muodostui yhteinen ajatus tilojen osalta. Halusimme ajatuksillemme asiantuntijan vahvistuksen ja niinpä käännyimme Newsecin puoleen. Avuksemme tuli työympäristösuunnittelun asiantuntija Tiia Rauhamäki Newseciltä.

Työpajatyöskentely varmisti päätöksentekoa

Tilahanke käynnistyi todella ripeästi ja ketterästi Tiian vetämän työpajatyöskentelyn muodossa. Oli hienoa, että vain muutaman viikon kestoisella jaksolla saimme vahvistuksia näkemyksillemme. Muutoksia lähdimme toteuttamaan heti kesällä, kun olimme ensin tehneet vuokrasopimuksen jatkon. Päätimme siis jäädä nykyisiin tiloihimme Life Science Centeriin. Tilamuutosten edellyttämä remontti oli helpompaa toteuttaa kesälomien aikaan ja etätöiden jatkuessa.

Vähäisen käytön tilat uudistettiin

Toteutimme konkreettiset tilamuutokset ottamalla toimistomme hukkaneliöt hyötykäyttöön. Vähäisellä käytöllä ollutta   aulatilaa uudistettiin toimivaksi työtilaksi. Yhden henkilön työhuoneita muutettiin hiljaisen työskentelyn huoneiksi. Maisemakonttoriimme rakennettiin tiimeille kotipesiä rajaamalla tiloja Frameryn puhelinkopeilla sekä Naavan väliseinillä. Näin isoa tilaa saatiin rytmitettyä eri toiminnoille.

Osana kehittämishanketta toteutimme henkilöstöllemme kesän aikana kyselyn tulevaisuuden työpaikasta. Vastauksissa nousivat esille toiveet moderneista ja siisteistä työtiloista. Meillä arvostetaan rauhallisia työskentelytiloja ja samalla on tarvetta yhteisille tiloille missä voi keskustella, kahvitella ja ideoida.

Nyt kun olemme palanneet pandemian jälkeen normaaliin arkeen, näemme käytännössä toimitiloissamme tehtyjen uudistusten toimivuuden. Toivottavasti olemme pystyneet vastaamaan henkilöstömme toiveisiin tilamuutosten avulla.

Lotta Mäkelä
CFO
Juuranto Group Oy