Life Science Center löysi vastuullisemman tavan saneerata toimitiloja

Yhteistyö Risainin kanssa teki Life Science Centeristä vastuullisen saneeraamisen edelläkävijän.

Life Science Center on aloittanut ensimmäisenä Business Parkina Suomessa yhteistyön kiertotalouden asiantuntijan Risain Oy:n kanssa. LSC:n viimeisimmän saneeraushankkeen yhteydessä Risain auttoi löytämään purettaville rakennusmateriaaleille ja kiinteille kalusteille uusia käyttökohteita. Hankkeen positiiviset ympäristövaikutukset vastaavat kahdeksan sähkölämmitteisen omakotitalon vuosipäästöjä.

Toimitilojen tulee vastata vuokralaisten tarpeita

Pitkään käytössä olleiden toimitilojen vapautuessa tilat tulee päivittää vastaamaan uusien vuokralaisten vaatimuksia. Varsinkin koronapandemian jälkeen yritysten toimitilatarpeet ovat muuttuneet rajusti, minkä vuoksi pandemiaa edeltävältä ajalta peräisin olevat tilat harvoin vastaavat tämän päivän odotuksia.

Nyt Life Science Center on löytänyt tavan toteuttaa saneeraushankkeet tavalla, joka tuottaa positiivisia ympäristövaikutuksia.

LSC etsii aktiivisesti keinoja toimia vastuullisemmin

Helmikuussa 2024 Life Science Centerissä aloitettiin viimeisin vapautuneiden tilojen saneeraushanke. Ennen varsinaisen hankkeen alkua LSC:tä manageeraavan Newsecin ja kiinteistön omistavan Niam Oy:n kesken pohdittiin keinoja, millä uusittavista tiloista purettaville käyttökelpoisille kiinteille kalusteille ja rakennusmateriaaleille voitaisiin tarjota uusi elämä.

Kumppaniksi löytyi kierrätysoperaattori Risain. Risain toteutti joulukuun ja helmikuun välillä kiinteistössä uudelleenkäyttöä tehostavan projektin, jonka aikana saneerausta odottavista tiloista myytiin kiintokalusteita, rakennusosia ja -materiaaleja uudelleenkäyttöön.

Kumppanina toimi kierrätysoperaattori Risain

Risain on vuonna 2011 perustettu kiertotalouden edelläkävijäyritys, jonka tavoitteena on uudistaa kierrätysmenetelmiä ja tehostaa uudelleenkäyttöä. Kokeneena toimijana Risain osaa arvioida purettavien materiaalien ja kiintokalusteiden hyödyntämispotentiaalin. Se myös huolehtii materiaalien myynnistä ja raportoi myyntihankkeen ympäristövaikutuksista.

Kuvassa vasemmalta oikealle Joel Myllyaho (Hiilikädenjälkilaskenta- ja raportointivastaava), Sirpa Rivinoja (Uudelleenkäytön ja esipurun asiantuntija) (Omistaja), Heta Simpanen (Myynti- ja asiakkuusvastaava).

”Olemme olleet mukana yli sadassa purku- ja saneeraushankkeessa, mutta Life Science Center on ensimmäinen Business Park, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä. Täytyy nostaa heille hattua rohkeudesta ryhtyä vastuullisen saneeraamisen edelläkävijäksi omalla alallaan”, Risain Oy:n perustaja Sirpa Rivinoja kertoo.

Hanke vähensi päästöjä kahdeksan sähkölämmitteisen omakotitalon verran

Hankkeen seurauksena yli 400 myyntiartikkelia reilusta 50 tuotekategoriasta löysivät uuden käyttökohteen. Eniten myytiin lattiamateriaaleja, ovia ja väliseiniä, mutta myytyjen tuotteiden joukkoon mahtui myös kokonaisia keittiöitä kodinkoneineen.

Hankkeen positiivinen ympäristövaikutus – eli hiilikädenjälki – oli yli 26 tonnia, mikä vastaa lähes kahdeksan sähkölämmitteisen omakotitalon vuosipäästöjä.

”Meille tämä oli siitä poikkeuksellinen kohde, ettei tiloissa ollut lainkaan irtaimistoa. Kaikki myyntiartikkelit olivat joko rakennusmateriaaleja tai kiinteitä kalusteita. Ostajat löysivät silti hyvin käyttöönsä soveltuvia tarvikkeita, ja hanke oli kaikkinensa menestys”, sanoo Risainin asiakkuusvastaava Heta Simpanen.

Miten hankkeen positiivista ympäristövaikutus arvioitiin?

Hiilikädenjälki saadaan laskemalla tavanomaisen toimintatavan ja toteutetun ratkaisun ympäristövaikutusten erotus. Tavanomainen toimintatapa olisi tässä tapauksessa ollut se, että puretut kalusteet ja rakennusmateriaalit olisivat päätyneet kokonaan tai suurimmalta osin jätteeksi.

Toteutetussa ratkaisussa puolestaan suuri osa materiaaleista pääsi uuteen käyttöön. Tämän ansiosta niitä hankkineet rakennusalan yritykset ja yksityishenkilöt kevensivät hiilijalanjälkeään uusien materiaalien valmistamisesta syntyvien päästöjen verran.

Toimimalla vastuullisesti Life Science Center ei keventänyt omaa hiilijalanjälkeään, vaan mahdollisti sen muille. Samalla he kuitenkin säästyivät itse purku- ja jätekustannuksilta, joten lopputulos oli myös taloudellisessa mielessä positiivinen”, Simpanen kertoo.

Vastuullisuus on tekoja

Life Science Center, ja sen taustalla vaikuttavat yritykset, ovat sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan. Kiinteistössä tarkkaillaan energian ja veden kulutusta, käytetään led-valoja yleisissä tiloissa, seurataan päästöjä, kierrätetään ja lajitellaan jätteitä, ollaan kiinnostuneita ravintolaruuan alkuperästä ja rohkaistaan ihmisiä työmatkapyöräilyyn sekä julkisten kulkuvälineiden hyödyntämiseen.

Toimitilojen modernisoiminen on kuitenkin ajoittain välttämätöntä. Risainin kaltaiset yritykset tarjoavat arvokasta palvelua, minkä avulla Life Science Center voi toimia entistäkin vastuullisemmin myös saneeraushankkeissa.

Lue lisää Kierrätysoperaattori Risain toiminnasta heidän verkkosivuiltaan.