Välitämme sekä ympäristöstä että ihmisistä

LSC:n vastuullisuusajattelu perustuu YK:n määrittelemiin kestävän liiketoiminnan mukaisiin periaatteisiin. Tavoitteenamme on parempi työympäristö ja hiilijalanjäljen jatkuva pienentäminen.

LSC & Vastuullisuus

LSC:n omistava kiinteistösijoitusyhtiö Niam on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja ympäristöä kunnioittavaan kiinteistösijoittamiseen. Siksi LSC:ssä tarkkaillaan energian ja veden kulutusta, seurataan päästöjä, käytetään led-valoja yleisissä tiloissa, kierrätetään ja lajitellaan jätteitä, ollaan kiinnostuneita ravintolaruoan alkuperästä ja rohkaistaan ihmisiä työmatkapyöräilyyn, portaiden käyttämiseen, muuhun hyötyliikuntaan ja julkisten liikennevälineiden hyödyntämiseen. 

Vastuullisuusajattelumme perustuu YK:n määrittelemiin kestävän liiketoiminnan mukaisiin periaatteisiin, joihin olemme sitoutuneet toimintamme kaikilla tasoilla. Vaikka Niam on voittoa tekevä kiinteistösijoitusrahasto, emme koskaan tavoittele taloudellisen tuloksen maksimointia ympäristön tai työhyvinvoinnin kustannuksella.

Meille sana vastuullisuus tarkoittaa kestävän kehityksen, ekologisuuden ja ympäristön huomioimisen lisäksi myös sosiaalista vastuuta. Haluamme olla maailman paras työpaikka omille työntekijöillemme, sekä tarjota ensiluokkaiset työolosuhteet kaikille vuokralaisillemme.

BREEAM-ympäristösertifikaatti

LSC:lle on myönnetty BREEAM-ympäristösertifikaatti. BREEAM-ympäristösertifikaatti (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on yksi Euroopan luotetuimmista ympäristösertifikaateista ja erinomainen työkalu kestävän kehityksen ylläpitoon ja energiankulutuksen tarkkailuun. BREEAMin avulla voimme seurata ympäristötavoitteitamme, suunnitella ja ohjata uudisrakentamistamme, sekä todentaa erilaisten vastuullisuusprojektien lopputuloksia.

Niam Green ja Enerkey

BREAAMin ja Niam Green -ympäristöaloitteen ja Enerkey -kulutusseurantaohjelman avulla pystymme tarkkailemaan ja alentamaan kiinteistöjemme energiankulutusta merkittävästi. Niam Green on Niamin oma ympäristöaloite, jonka tavoitteena on pienentää omistamiemme rakennusten ympäristövaikutuksia ja liiketoimintamme hiilijalanjälkeä. Enerkey on pitkälle kehittynyt tietokoneohjelmisto, jonka avulla tarkkailemme ja analysoimme LSC:n kulutusta. Enerkey auttaa meitä olemaan entistäkin ekologisempia myös ennaltaehkäisevästi.

Kaiken tämän tarkoituksena on LSC:n hiilijalanjäljen alentaminen niin pieneksi kuin mahdollista. Emme ole vielä tavoitteessamme, mutta teemme jatkuvasti töitä päästäksemme sitä lähemmäksi.

Uskomme, että vastuullinen liiketoiminta on myös tuottavinta liiketoimintaa.

Esimerkkejä LSC:n vastuullisteoista