Työympäristö­kehittäminen työviihtyvyyden apuna

Viihtyisä työympäristö on yrityksen näköinen

Kun työympäristöä lähdetään kehittämään, siinä korostuvat yrityskulttuuri sekä yrityksen arvot. Myös silloin, kun tapa tehdä töitä muuttuu merkitsevästi, on syytä työympäristön uudistukselle. Tällainen muutos voi olla muuton lisäksi siirtyminen monipaikkaiseen työntekemiseen. Kysyimme työympäristön asiantuntija Ville Inkeriltä työympäristön kehitykseen liittyviä trendejä ja vinkkejä.

Henkilöstöä osallistava suunnittelu lisää sitoutumista

Muutostilanteissa suunnataan katse siihen, miten töitä tehdään yrityksessä ja mitä erilaisia työtehtäviä siellä on. Mitä isommasta työympäristön muutoksesta on kyse, sitä enemmän kannattaa varata aikaa henkilöstön osallistamiseen. Kehityshankkeissa hyväksi koettuja työskentelytapoja ovat avainhenkilöiden haastattelut, työpajat ja koko henkilöstöä koskevat kyselyt ajoissa ennen muuttoa. Hyvin suunniteltu työympäristön muutosjohtaminen hyödyttää kaikkia osapuolia lisäten sitoutumista tulevaan.

Yleensä muutostilanteissa pysäytämme organisaation miettimään, minkälainen työympäristö mahdollistaa työn sujuvuuden juuri heidän yrityksessään. Keräämme talteen toiveita ja tarpeita osallistamalla ihmisiä. Tilasuunnittelussa sitten varataan erilaisille tehtäville ja toiminnallisuuksille omat työskentelyalueensa, kertoo Ville Inkeri.

Yrityskulttuurista nousevat käytännön tilaratkaisut

Vastuullisuudenkin näkökulmasta yhteisenä tavoitteena on, että rakennettua ympäristöä käytetään tehokkaasti. Kun tilat on suunniteltu tarkoituksenmukaisiksi ja niitä on sopiva määrä, tilat tulevat varmemmin tehokkaaseen käyttöön. Yrityksen strategia ohjaa osaltaan tilakonseptia, joka viedään suunnitelmiksi muun muassa tilojen toiminnallisuuksien ja kalustuksen osalta.

Kun yrityksen keskeisenä arvona on yhdessä tekeminen, tilasuunnittelussa panostetaan yhteisöllisyyttä lisääviin tiloihin. Vastaavasti jos keskeisinä tavoitteina ovat luottamuksellisuus tai innovointi, nämä ohjaavat erilaisiin tilasuunnitteluratkaisuihin, kertoo Ville Inkeri työympäristöjen kehittämisen trendeistä.

Työympäristö mahdollistaa parhaimmillaan omaan työhön keskittymisen flow-tilassa että yhteisöllisyyden. Kun uusien tilojen suunnittelu perustuu yrityksenne kulttuuriin, perusasiat ovat lähtökohtaisesti oikein, summaa Inkeri.

Monipaikkainen työ näkyy Life Science Centerin uudisosan suunnittelussa

Uudenlainen monipaikkainen työ suosii tilojen monikäyttöisyyttä. Life Science Centerin uudisosaan on tulossa toimistotalon luontaisia kohtaamispisteitä, kuten aulat, lounget, kahvikeitaat ja ravintolat. Yhdessä tekeminen sujuu työpajatyöskentelyihin soveltuvissa kokoustiloissa. Vetäytymisen mahdollistavat tilat puolestaan auttavat keskittymistä vaativissa tehtävissä, tai tauon pitämisessä ajatustyön keskellä. Uudisrakennuksen ollessa suunnitteluvaiheessa yritykset pääsevät varmistamaan oman toimistoympäristönsä vetovoimatekijöitä digitaalisen ja monipaikkaisen työn rinnalla.

Lisätietoja

Ville Inkeri
Head of Corporate Real Estate Advisory
Puhelin 040 749 5021
ville.inkeri@newsec.fi